Table of Contents

PÄIVITTÄMÄTTÄ
SISÄLLYSLUETTELO Sivu
Toimintakertomus 3
Konsernin tunnusluvut 12
Konsernin tilinpäätös
Konsernin tuloslaskelma 13
Konsernin tase 14
Konsernin rahavirtalaskelma 15
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 17
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 18
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 27
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 28
Emoyhtiön tilinpäätös
Emoyhtiön tuloslaskelma 59
Emoyhtiön tase 60
Emoyhtiön rahoituslaskelma 61
Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 62
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 63
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 71
Luettelo käytetyistä tilikirjoista 72